Số phận lô gỗ sưa trăm tỉ ở Hà Nội sẽ được định đoạt ra sao?

Cây sưa trong khuôn viên đình, chùa thôn Phụ Chính được đốn hạ. Ảnh T.A
Cây sưa trong khuôn viên đình, chùa thôn Phụ Chính được đốn hạ. Ảnh T.A
Cây sưa trong khuôn viên đình, chùa thôn Phụ Chính được đốn hạ. Ảnh T.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top