Máy xúc đào nhiều giờ mới bật được gốc cây sưa trăm tỉ

Sáng nay 28.1, máy xúc đã mất nhiều giờ đào mới bật được gốc cây sưa trăm tỉ ở chùa thôn Phụ Chính, xã Hoà Chính (Chương Mỹ, Hà Nội).

Ngoài cưa máy, đội chặt sưa phải dùng cả máy xúc để đào gốc cây sưa trăm tỉ.
Ngoài cưa máy, đội chặt sưa phải dùng cả máy xúc để đào gốc cây sưa trăm tỉ.
Trước đó, người ta phải dùng cưa máy cắt bớt rễ ở gốc cây sưa quý.

Trước đó, thợ chặt cây đã phải dùng cưa máy cắt bớt rễ ở gốc cây sưa quý.

Một đoạn rễ của cây sưa trăm tỉ được cắt rời.
Một đoạn rễ của cây sưa trăm tỉ được cắt rời.
Sau nhiều giờ đồng hộ nỗ lực, gốc cây sưa trăm tỉ đã bị máy xúc bật lên.
Sau nhiều giờ đồng hộ nỗ lực, gốc cây sưa trăm tỉ đã bị máy xúc bật lên.
Phần gỗ của cây sưa trăm tỉ được đưa vào thùng container để bảo vệ, chờ sau Tết bán đấu giá.
Phần gỗ của cây sưa trăm tỉ được đưa vào thùng container để bảo vệ, chờ sau Tết bán đấu giá.
Cây sưa trăm tỉ trước khi bị chặt hạ.
Cây sưa trăm tỉ trước khi bị chặt hạ.
Sau khi bị cưa trộm một nhánh, người dân đã hàn lưới thép chắc chắn bảo vệ cây sưa quý.
Sau khi bị cưa trộm một nhánh, người dân đã hàn lưới thép chắc chắn bảo vệ cây sưa quý.
Thợ chặt cây phải cắt bỏ lưới thép xung quanh thân cây trước khi chặt hạ.
Thợ chặt cây phải cắt bỏ lưới thép xung quanh thân cây trước khi chặt hạ.

Photo

Lên top