Ngôi chùa hoành tráng được làm từ tiền bán gỗ cây sưa trăm tỉ

Chùa mới thôn Phụ Chính, xã Hoà Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) được làm từ tiền bán đấu giá một nhánh cây sưa trăm tỉ. Ngôi chùa này được khởi công xây dựng từ năm 2017, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ xong trong năm 2019.

Tầng 2 của ngôi chùa đang được hoàn thiện, dưới một cột gỗ được đệm bằng một bệ đá trặm khắc hình hoa sen.
Tầng 2 của ngôi chùa đang được hoàn thiện, dưới một cột gỗ được đệm bằng một bệ đá trạm khắc hình hoa sen.
Tầng 1 của ngôi chùa là khung bê tông cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Tầng 1 của ngôi chùa là khung bê tông cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Ông Vũ Văn Tuyến - Trưởng thôn Phụ Chính cho biết, công trình đã hoàn thiện được khoảng 80%, dự kiến trước Tết sẽ xong phần xây dựng.
Ông Vũ Văn Tuyến - Trưởng thôn Phụ Chính - cho biết, công trình đã hoàn thiện được khoảng 80%, dự kiến trước Tết sẽ xong phần xây dựng.
Giếng chùa đã được phát quang cây cỏ, kè đá bao quanh.
Giếng chùa đã được phát quang cây cỏ, kè đá bao quanh.
Sân trước của chùa đang trong giai đoạn hoàn thiện, xe ủi san lấp đất để sân chùa bằng với đường liên thôn.
Sân trước của chùa đang trong giai đoạn hoàn thiện, xe ủi san lấp đất để sân chùa bằng với đường liên thôn.
Giếng chùa trước khi được phát quang, kè đá bao. Ảnh chụp tháng 10.2018.
Giếng chùa trước khi được phát quang, kè đá bao. Ảnh chụp tháng 10.2018.
Chùa thôn Phụ Chính có tên Vĩnh Phúc tự, nằm bên rìa đê sông Đáy. Ni cô Thích Đàm Hà, Trụ trì chùa làng Phụ Chính cho biết, ngôi chùa có niên đại từ thời nhà Lý.
Chùa thôn Phụ Chính có tên Vĩnh Phúc tự, nằm bên rìa đê sông Đáy. Ni cô Thích Đàm Hà - Trụ trì chùa làng Phụ Chính - cho biết, ngôi chùa có niên đại từ thời nhà Lý.
Phía trước ngôi chùa cũ trước khi xây dựng chùa mới phía sau.
Ngôi chùa cũ phía trước, chùa mới đang xây dựng phía sau.
Cây sưa trăm tỉ trong chùa thôn Phụ Chính trước khi chặt hạ.
Cây sưa trăm tỉ trong chùa thôn Phụ Chính trước khi chặt hạ.
Tháng 10.2018, ngôi chùa mới dựng xong khung gỗ, chưa lợp mái.
Tháng 10.2018, ngôi chùa mới dựng xong khung gỗ, chưa lợp mái.

Photo

Lên top