Dân làng gắn camera, hàn thùng container bảo vệ gỗ cây sưa trăm tỉ

Toàn bộ số gỗ sưa được để trong thùng xe container hàn kín, quấn lưới B40. Ảnh: Nguyễn Trường
Toàn bộ số gỗ sưa được để trong thùng xe container hàn kín, quấn lưới B40. Ảnh: Nguyễn Trường
Toàn bộ số gỗ sưa được để trong thùng xe container hàn kín, quấn lưới B40. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top