Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk nói về việc xử lý cán bộ Hạt kiểm lâm Krông Bông

Hiện trường một vụ phá rừng ở tỉnh Đắk Lắk năm 2021. Ảnh: B.T
Hiện trường một vụ phá rừng ở tỉnh Đắk Lắk năm 2021. Ảnh: B.T
Hiện trường một vụ phá rừng ở tỉnh Đắk Lắk năm 2021. Ảnh: B.T
Lên top