Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sở GTVT trình UBND TPHCM đề án liên quan đến cấm xe máy vào trung tâm

Lượng xe đưa vào lưu thông tăng vọt ở TPHCM, trong khi cơ sở hạ tầng xây dựng mới chưa đáp ứng. Ảnh: M.Q
Lượng xe đưa vào lưu thông tăng vọt ở TPHCM, trong khi cơ sở hạ tầng xây dựng mới chưa đáp ứng. Ảnh: M.Q