Bamboo Airways dự kiến “cất cánh” ngày 10.10.2018

Bamboo Airways đang khởi động kế hoạch bán vé ngay trong tháng 9 năm nay.
Bamboo Airways đang khởi động kế hoạch bán vé ngay trong tháng 9 năm nay.
Bamboo Airways đang khởi động kế hoạch bán vé ngay trong tháng 9 năm nay.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM