Hà Nội: Hạn chế xe cá nhân là “cấp thiết“

Toàn cảnh kỳ họp HĐND lần 4.
Toàn cảnh kỳ họp HĐND lần 4.
Toàn cảnh kỳ họp HĐND lần 4.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top