Sẽ có những cải tiến để không còn bạo lực, phản cảm ở lễ hội Đền Sóc

Cướp giỏ hoa tre - nghi thức cướp "lộc" tại lễ hội đền Sóc.
Cướp giỏ hoa tre - nghi thức cướp "lộc" tại lễ hội đền Sóc.
Cướp giỏ hoa tre - nghi thức cướp "lộc" tại lễ hội đền Sóc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top