Nhắc nhở, chấn chỉnh để không còn hiện tượng cướp lộc ở chùa Hương

Sư thầy phát lộc lấy may cho các phật tử đến lễ chùa Hương năm 2017.
Sư thầy phát lộc lấy may cho các phật tử đến lễ chùa Hương năm 2017.
Sư thầy phát lộc lấy may cho các phật tử đến lễ chùa Hương năm 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top