Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau động đất, Thanh Hoá lại xuất hiện hố tử thần

"Hố tử thần" ngay cạnh nhà dân.
"Hố tử thần" ngay cạnh nhà dân.