Sau động đất, Thanh Hoá lại xuất hiện hố tử thần

"Hố tử thần" ngay cạnh nhà dân.
"Hố tử thần" ngay cạnh nhà dân.