Quảng Trị sẽ tổ chức thi chọn đại sứ du lịch

Một góc Đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Một góc Đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Một góc Đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top