Quảng Trị: Đóng cửa nhà, di dời đến nơi an toàn để tránh bão số 13

Gia cố mái nhà phòng chống bão số 13. Ảnh: BP.
Gia cố mái nhà phòng chống bão số 13. Ảnh: BP.
Gia cố mái nhà phòng chống bão số 13. Ảnh: BP.
Lên top