Ứng phó với bão số 13: Miền Trung dự kiến sơ tán 467.603 người

Bão số 13 Vamco dự báo rất nguy hiểm, khó lường với sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Nguồn: NCHMF
Bão số 13 Vamco dự báo rất nguy hiểm, khó lường với sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Nguồn: NCHMF
Bão số 13 Vamco dự báo rất nguy hiểm, khó lường với sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Nguồn: NCHMF
Lên top