Bão số 13 Vamco rất nguy hiểm, giật cấp 17 cách Quảng Trị 420km

Lên top