Quảng Trị: Chính quyền xin lỗi gia đình liệt sĩ vì chưa thực hiện chế độ cho người có công

Ông Võ Thanh Xuân (em trai liệt sĩ Võ Thản) thông tin việc chính quyền không giải quyết chế độ chính sách cho liệt sĩ Võ Thản và mẹ của 2 liệt sĩ là bà Lê Thị Con. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Võ Thanh Xuân (em trai liệt sĩ Võ Thản) thông tin việc chính quyền không giải quyết chế độ chính sách cho liệt sĩ Võ Thản và mẹ của 2 liệt sĩ là bà Lê Thị Con. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Võ Thanh Xuân (em trai liệt sĩ Võ Thản) thông tin việc chính quyền không giải quyết chế độ chính sách cho liệt sĩ Võ Thản và mẹ của 2 liệt sĩ là bà Lê Thị Con. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top