Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Quảng Trị