Quảng Trị: Phải truy trả quyền lợi cho liệt sĩ và mẹ của liệt sĩ

Em trai của liệt sĩ Võ Thản đã gửi rất nhiều đơn thỉnh cầu đến cơ quan chức năng việc giải quyết chế độ cho liệt sĩ Võ Thản và mẹ Nguyễn Thị Con. Ảnh: Hưng Thơ
Em trai của liệt sĩ Võ Thản đã gửi rất nhiều đơn thỉnh cầu đến cơ quan chức năng việc giải quyết chế độ cho liệt sĩ Võ Thản và mẹ Nguyễn Thị Con. Ảnh: Hưng Thơ
Em trai của liệt sĩ Võ Thản đã gửi rất nhiều đơn thỉnh cầu đến cơ quan chức năng việc giải quyết chế độ cho liệt sĩ Võ Thản và mẹ Nguyễn Thị Con. Ảnh: Hưng Thơ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top