Quảng Ninh đứng tốp đầu về chính quyền số tại Châu Á - Châu Đại Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long (phải) nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số cho tỉnh Quảng Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long (phải) nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số cho tỉnh Quảng Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long (phải) nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số cho tỉnh Quảng Ninh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top