Quảng Ninh cho phép hoạt động trở lại bình thường, kiểm soát chặt vào tỉnh

Người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh luôn phải chờ đợi để làm các thủ tục khai báo y tế tại cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên. Ảnh: T.N.D
Người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh luôn phải chờ đợi để làm các thủ tục khai báo y tế tại cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên. Ảnh: T.N.D
Người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh luôn phải chờ đợi để làm các thủ tục khai báo y tế tại cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên. Ảnh: T.N.D
Lên top