Quảng Ninh: Gần 29.000 lượt người xét nghiệm dịch vụ COVID-19

Cấp chứng nhận hoàn thành cách ly trường hợp F1 ở Công ty than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Cường
Cấp chứng nhận hoàn thành cách ly trường hợp F1 ở Công ty than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Cường
Cấp chứng nhận hoàn thành cách ly trường hợp F1 ở Công ty than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Cường
Lên top