Quảng Nam: Sai phạm hàng loạt ở công trình nông thôn mới

Tại xã Đại An (huyện Đại Lộc), kiểm tra 13 công trình thì có đến 10 công trình sai phạm, thất thoát ngân sách hơn 2,1 tỉ đồng. Ảnh: TT
Tại xã Đại An (huyện Đại Lộc), kiểm tra 13 công trình thì có đến 10 công trình sai phạm, thất thoát ngân sách hơn 2,1 tỉ đồng. Ảnh: TT
Tại xã Đại An (huyện Đại Lộc), kiểm tra 13 công trình thì có đến 10 công trình sai phạm, thất thoát ngân sách hơn 2,1 tỉ đồng. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top