Quảng Bình: Thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh

Việc thành lập trung tâm hành chính công sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong việc giao dịch các thủ tục hành chính. Ảnh: Lê Phi Long
Việc thành lập trung tâm hành chính công sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong việc giao dịch các thủ tục hành chính. Ảnh: Lê Phi Long
Việc thành lập trung tâm hành chính công sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong việc giao dịch các thủ tục hành chính. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top