Quảng Bình thành lập thêm chốt kiểm dịch COVID-19 sát địa phận Hà Tĩnh

Quảng Bình thành lập nhiều chốt kiểm dịch COVID-19 tại các tuyến đường Quốc lộ, đường Hồ Chí Minh và đường hàng không. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình thành lập nhiều chốt kiểm dịch COVID-19 tại các tuyến đường Quốc lộ, đường Hồ Chí Minh và đường hàng không. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình thành lập nhiều chốt kiểm dịch COVID-19 tại các tuyến đường Quốc lộ, đường Hồ Chí Minh và đường hàng không. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top