Thêm 92 ca mắc COVID-19 mới

Công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 được thực hiện ở từng ngõ xóm để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 được thực hiện ở từng ngõ xóm để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 được thực hiện ở từng ngõ xóm để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top