Quảng Bình: Cơ bản khống chế được bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải đi tiêu hủy. Ảnh: Lê Phi Long
Lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải đi tiêu hủy. Ảnh: Lê Phi Long
Lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải đi tiêu hủy. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top