Choáng với giá thịt lợn 200.000 đồng/kg

Giá lợn mảnh có khả năng vượt mức 200.000 đồng/kg trong thời gian tới. Ảnh: Kh.V
Giá lợn mảnh có khả năng vượt mức 200.000 đồng/kg trong thời gian tới. Ảnh: Kh.V
Giá lợn mảnh có khả năng vượt mức 200.000 đồng/kg trong thời gian tới. Ảnh: Kh.V
Lên top