Quá 1 ngày, vẫn chưa có báo cáo liên quan trang trại của em trai Bí thư TP. Thanh Hoá

Nhà sàn trong khuôn viên trang trại cá - lúa của ông Nguyễn Xuân Hương.
Nhà sàn trong khuôn viên trang trại cá - lúa của ông Nguyễn Xuân Hương.
Nhà sàn trong khuôn viên trang trại cá - lúa của ông Nguyễn Xuân Hương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM