Phú Quốc: Vận động gần 1 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Ông Nguyễn Văn Đông An, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phú Quốc trao chứng nhận đến mạnh thường quân tham gia ủng hộ Quỹ Vaccine COVID-19. Ảnh: Hoàng Dung
Ông Nguyễn Văn Đông An, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phú Quốc trao chứng nhận đến mạnh thường quân tham gia ủng hộ Quỹ Vaccine COVID-19. Ảnh: Hoàng Dung
Ông Nguyễn Văn Đông An, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phú Quốc trao chứng nhận đến mạnh thường quân tham gia ủng hộ Quỹ Vaccine COVID-19. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top