Kiên Giang đã sẵn sàng đón gần 13.800 thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2021

Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kiên Giang sẽ có các phương án, kịch bản cho các tình huống để phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kiên Giang sẽ có các phương án, kịch bản cho các tình huống để phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kiên Giang sẽ có các phương án, kịch bản cho các tình huống để phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top