Phú Quốc: Chủ đầu tư khách sạn Seashells tự nguyện cắt tầng

Hình ảnh chủ đầu tư khách sạn Seashells đưa cơ giới tự cắt tầng vào sáng 16.11.2017.
Hình ảnh chủ đầu tư khách sạn Seashells đưa cơ giới tự cắt tầng vào sáng 16.11.2017.
Hình ảnh chủ đầu tư khách sạn Seashells đưa cơ giới tự cắt tầng vào sáng 16.11.2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top