Phụ huynh đến trường đánh hiệu trưởng và bạn học của con

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc (ảnh P.S)
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc (ảnh P.S)