Phụ huynh đã đưa con đến trường, sau những ngày phản đối lạm thu