Phát hiện vật thể nghi là sọ người trong khi hút cát trên sông

Thuyền ông Đ phát hiện ra vật thể nghi là sọ người trên sông.
Thuyền ông Đ phát hiện ra vật thể nghi là sọ người trên sông.
Thuyền ông Đ phát hiện ra vật thể nghi là sọ người trên sông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top