Thanh Hóa: Phát hiện xác người đàn ông đang phân hủy trên đồi