Pháo nổ đùng đùng trên “phây”

Hình ảnh pháo được bán công khai trên các trang mạng facebook. Ảnh chụp màn hình.
Hình ảnh pháo được bán công khai trên các trang mạng facebook. Ảnh chụp màn hình.