Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Mẫn được phép tổ chức họp báo vào sáng mai

Ông Nguyễn Minh Mẫn được tổ chức họp báo sau 2 lần xin phép
Ông Nguyễn Minh Mẫn được tổ chức họp báo sau 2 lần xin phép