Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TPHCM

Ông Đoàn Ngọc Hải đòi tước giấy phép bãi xe tiền tỉ

Bãi xe trên đường Pastuer bị ông Hải yêu cầu rút giấy phép
Bãi xe trên đường Pastuer bị ông Hải yêu cầu rút giấy phép