Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông chủ của những trại nuôi chó Phú Quốc "khủng" ở Đồng Nai