Chú chó Phú Quốc là biểu tượng linh vật đường hoa Nguyễn Huệ 2018

Tạo hình các chú chó Phú Quốc ở đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: BTC
Tạo hình các chú chó Phú Quốc ở đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: BTC
Tạo hình các chú chó Phú Quốc ở đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: BTC
Lên top