Phú Quốc đất lại “nóng”

Dọc theo các tuyến đường ở Phú Quốc thời điểm đất nóng như hiện nay đầy những bảng mua bán đất như thế này. Ảnh: L.T
Dọc theo các tuyến đường ở Phú Quốc thời điểm đất nóng như hiện nay đầy những bảng mua bán đất như thế này. Ảnh: L.T
Dọc theo các tuyến đường ở Phú Quốc thời điểm đất nóng như hiện nay đầy những bảng mua bán đất như thế này. Ảnh: L.T
Lên top