Oằn mình chống bão

Tại bờ biển Tĩnh Gia, các tấm bạt phủ bị cuốn bay khắp nơi trên bãi cát.
Tại bờ biển Tĩnh Gia, các tấm bạt phủ bị cuốn bay khắp nơi trên bãi cát.
Tại bờ biển Tĩnh Gia, các tấm bạt phủ bị cuốn bay khắp nơi trên bãi cát.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM