Nước mặn đã vào đến Cần Thơ, nguy cơ xảy ra hạn mặn lịch sử hiện hữu

Lên top