Hạn mặn khốc liệt nhất trong lịch sử uy hiếp ĐBSCL

Khô hạn năm 2020 khốc liệt hơn năm 2015 - 2016.  ảnh: Nhật Hồ
Khô hạn năm 2020 khốc liệt hơn năm 2015 - 2016. ảnh: Nhật Hồ
Khô hạn năm 2020 khốc liệt hơn năm 2015 - 2016. ảnh: Nhật Hồ
Lên top