Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nửa giờ nữa bão số 10 sẽ đổ bộ đất liền, Hà Tĩnh đang mưa ngút trời

Mưa ngút trời ở Hà Tĩnh trước giờ bão đổ bộ.
Mưa ngút trời ở Hà Tĩnh trước giờ bão đổ bộ.