Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nữ sinh kể về quãng thời gian bị lôi kéo tham gia "Hội thánh Đức chúa trời"

Một buổi truyền đạo của "Hội thánh đức chúa trời"
Một buổi truyền đạo của "Hội thánh đức chúa trời"