"Hội thánh Đức Chúa trời" truyền đạo trái phép ở Thanh Hóa

Hội thánh truyền đạo trái phép ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa.
Hội thánh truyền đạo trái phép ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa.
Hội thánh truyền đạo trái phép ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM