Nỗi lo khi trung tâm đăng kiểm “nới lỏng” quy trình

Kiểm định xe cơ giới tại một trung tâm đăng kiểm. Ảnh: Đ.T
Kiểm định xe cơ giới tại một trung tâm đăng kiểm. Ảnh: Đ.T
Kiểm định xe cơ giới tại một trung tâm đăng kiểm. Ảnh: Đ.T
Lên top