Thanh Hoá cho phép Cty ADI xây dựng trung tâm đăng kiểm có phù hợp?

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới do doanh nghiệp đầu tư đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới do doanh nghiệp đầu tư đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới do doanh nghiệp đầu tư đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Lên top