Nhiều trung tâm đăng kiểm nghỉ dịch, Cục Đăng kiểm ra chỉ đạo "nóng"

Cục Đăng kiểm VN yêu cầu các trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động để phục vụ các trường hợp cấp bách.
Cục Đăng kiểm VN yêu cầu các trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động để phục vụ các trường hợp cấp bách.
Cục Đăng kiểm VN yêu cầu các trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động để phục vụ các trường hợp cấp bách.
Lên top